BACK

ทำไมเราถึงอยากแนวคิดของเรายังอยู่แบบนี้ต่อไป?

เราเชื่อว่าแนวคิดในข้างต้นทั้งหมดนี้คือส่วนประกอบสำคัญที่สร้างคุณค่าให้กับการทำงานของเรา สร้างคุณค่าให้ทุกคนซึ่งหมายถึง เรา คนทำงาน และลูกค้า เติบโตพร้อมๆกันอย่างแข็งแรง บางทีเราก็ไม่รู้นี่คือสิ่งที่ใช่หรือเปล่า แต่หากสุดท้ายถ้าเอเจนซี่เรายังคงอยู่และทุกคนเติบโตไปด้วยกันนั่นอาจจะเป็นคำตอบแล้วก็ได้

หากลูกค้าที่ทำงานกับเราเติบโต คนทำงานเติบโต เราก็เติบโตด้วย 😉 “เราอาจไม่ได้เป็นเอเจนซี่ที่ใหญ่ที่สุด ดังที่สุด หรือได้รางวัลมากที่สุด แต่เราจะเป็นเอเจนซี่นักทดลองที่ใส่ใจเรื่องการเรียนรู้และพัฒนาไปกับลูกค้าและลูกทีมให้มากที่สุด…. ”

CLIENTS

TH EN